Hjemsendt asylsøker funnet død

0Shares

13. februar i år ble den iranske asylsøkeren Esmail Yusefi sendt tilbake til Iran. 28. februar ble han funnet død i Iran med hodeskader.

Yusefi hadde søkt asyl i Norge en gang tidligere (i 1999) og blitt deportert (i slutten av 2000). Da han kom tilbake til Norge i 2001, hevdet han å ha blitt fengslet etter den første deportasjonen.

– Asylintervjuet er sterkt preget av psykiske problemer, noe som potensielt kan skyldes at han hadde vært utsatt for forfølgelse etter den første returen. Slik intervjuet er, er det simpelthen umulig å vurdere dette. Vi oppfatter det defor som svært kritikkverdig at man ikke undersøkte saken nærmere, sier Tjessem.

Han mener norske myndigheter ikke har tilstrekkelige sikkerhetsmarginer i en del av disse sakene, når man vet at en feil kan få katastrofale konsekvenser.

Iran forblir et land med omfattende menneskerettsbrudd. – Vi mener at norske myndigheter ikke har tilstrekkelige sikkerhetsmarginer i en del av disse sakene, når man vet at en feil kan få katastrofale konsekvenser.

NOAS frykter at mannen ble drept, og krever at norske myndigheter undersøker hva som skjedde mannen.

Mannen skal være påført hodeskader, men dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.