Ber Erna kaste ut flykaprerne

0Shares

Det er i et såkalt dokument 8-forslag at Per Sandberg (FrP) bea Stortinget endre utlendingsloven slik at det ikke lenger skal være Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler saker som gjelder rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske forhold.

– Statsråden har alltid hatt instrueringsmulighet i slike saker, men har allikevel måttet vente på at UDI skal treffe vedtak i saken. Dette foreslår vi en endring på, slik at UDI ikke skal måtte behandle saken i det hele tatt, forklarer Sandberg.

Samtidig som forslaget legger opp til denne endringen, ber FrP og om at statsråden tar over alle saker som ligger i behandling i UDI, som kan berøre rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske forhold. Det betyr lite skjult at FrP ber Erna Solberg om å ta over behandlingen av saken om de to iranske flykaprerne som oppholder seg fritt i Norge.