Ta studier om det flerkulturelle Norge

0Shares

Studiet er profesjonsrettet og skal gi kunnskap om, innsikt i og forståelse for Norge som et flerkulturelt samfunn. Studiet skal bidra til å utvikle kompetansen og ferdighetene til yrkesutøvere som møter mennesker med ulik kulturell bakgrunn i sitt daglige arbeid eller i annen profesjonell sammenheng.

Tilbys av Høyskolen i Bergen: Etnisitet og flerkulturelle samfunn

“Flerkulturelle og internasjonale studier:” Studiet er et tverrfaglig videreutdanningstilbud som retter seg mot helse- og sosialfaglig personell, førskole- og allmennlærere, politifolk, journalister, flyktningarbeidere og andre som i sitt arbeid må forholde seg til en flerkulturell hverdag.

Tilbys av Høyskolen i Oslo: Forum for Flerkulturell opplæring

Bachelorgradsprogram i Det flerkulturelle Norge i fortid og nåtid: Programmet er et tverrfaglig studium som gir en innføring i ulike problemstillinger omkring det flerkulturelle samfunnet, teoretisk, metodisk og empirisk, både sett i historisk og i samtidskontekst. Det legges vekt på veksling av perspektiv mellom ulike fagretninger, særlig med hensyn til begrepsdiskusjon og teori.

Tilbys av Universitetet i Tromsø: Fagstudier innen fagområdet kultur

Etnisitet og flerkulturelle samfunn:
Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Det er berikende, men ikke nødvendigvis problemfritt. Dette studiet gir deg grunnleggende kunnskap om integrasjon og møter mellom kulturer.

Tilbys av Universitetet i Oslo: Interkulturelle studier

Interkulturelle studier: Har du lyst til å begynne på en helt ny fordypning i førskolelærerutdanningen? Da kan interkulturelle studier være noe for deg! Og du vil få kompetanse på et område innenfor barnehagepedagogikk som er i rask utvikling, og som er etterspurt i barnehagene.

Tilbys av av Høyskolen i Østfold: Det flerkulturelle Norge i fortid og nåtid


Les også: Flerkulturelle og internasjonale studier

Les også: