Aksjon mot nedleggelse av kultur og språk i Bergen

0Shares

Møtet er organisert for å undersøke muligheter for

protestaksjon i samarbeid med Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH).

BIKS nedlegges, og det betyr at nærmere 80 internasjonale kulturorganisasjoner blir kastet ut av senteret, mener initiativtakerne. 1500 språklige minoriteter kommer til å miste eller til å ha redusert tilbud på språkundervisning.

-Alle 80 innvandrereorganisasjonene i Bergen skal informeres om møtet innen mandag, i tillegg blir foreldre- og eleverrepresentant invitert, sier On Elpeleg redaktør i www.mormal.org.Ekstraordinært fellesaksjonsmøte blir arrangert onsdag 17. mars kl. 18.00 i BIKS, Olav Kyrresgate 28 5015 Bergen. NNSK