Morsmålsundervisning i Bergen nedlegges

0Shares

Høyre, FRP og Venstre stemte for forslaget om nedleggelse.


Stine Akre fra RV (bilde) har reagerte sterkt mot nedleggelsen og advarte mot at politikerne i komiteen stemmer over sak og ting de har ikke peiling på og dette er tiltross for nesten alle skolene og høringsinstansene er mot nedleggelse av morsmålsadministrasjonen.

Bergen Komiteen for Finans har tidligere vedtatt også å nedlegge Internasjonale Kultur Senteret i Bergen.

-Ja, både språk og kultur nedlegges, det lokale media nekter oss å forsvare eller svare på dette. Vi starter en felles ad-hoc aksjon komité og tar kontakt med internasjonale media. Vi ønsker å arrangere en stor etnisk karneval i protest, sier en anonym kilde til Utrop.no

Bystyret nå å innføre en ny desentralisert organisasjonsmodell. Den nye modellen elementer i èn modell:

– Morsmålslærere og tospråklige assistenter blir plassert direkte på

tjenestesteder i skoler og barnehager.

– rekor/barnehagestyrer blir personalansvarlig og har ansettelsesansvar.

– Vildreutvikling av kompetanse innenfor det migrasjonspedagogiske feltet vil bli styrt og ledet fra en baseenhet ved et sentralt kompetansesenter.

– Baseenheten tillegges ansvaret for å registrere kommunens samlede søkermasse til særskilt norskopplæring , morsmålsundervisning og tospråklig fagopplæring ( både kommunale og private tjenestetilbydere). dette gjøres

etter at skolene har vurdert og kartlagt aktuelle elevers rettigheter.

– På grunn av den sentrale registreringen vil data rapporteres fra

baseenheten til byrådsavdeling for oppvekst for beregning av ressurser til resultatenhetene.

– Kvalitetssikring av arbeidet med klagesaksbehandling for de

minoritetsspråklige vil også ivaretas av baseenheten.

– Det etableres et sentralt kompetansesenter for å ivareta og videreføre de statlige føringer.

Omorganiseringen skalvære gjennomført innen 01.08.2005.

(Kilde: Multispråklig Informasjonsportal)