Gir ikke amnesti til asylbarna

Det gjelder 62 barn i hele Norge, rundt 30 av dem bor i Bergen.

For to uker siden fikk Solberg en bønn fra bystyrepartiene i Bergen om å la asylbarna få amnesti og oppholdstillatelse i Norge. Bønnen har ikke gjort inntrykk på henne.

– Vi kan ikke innføre slike generelle regler som bergenspolitikerne ber om. Barna er her fordi deres foreldre ikke ønsker å reise hjem. De har fått avslag på sine søknader for lenge siden, og har altså ikke behov for beskyttelse i Norge, sier kommunalministeren til BA.

Utlendingsnemnden har anledning til å behandle saker på nytt, om spesielle forhold skulle tilsi det.

– Det kan dreie seg om en helt spesiell tilknytning til stedet eller andre forhold. Men så vidt jeg vet er mange av disse aktuelle sakene blitt vurdert flere ganger allerede. Det vil være en total undergraving av muligheten for asyl om vi nå lar dem få bli likevel.