Ny pensjon til innvandrere

0Shares

Regjeringen vil gi både de eldre innvandrerne og nordmenn som har bodd lenge i utlandet, en ny form for stønad. Det sier sosialminister Ingjerd Schou.

Flyktninger og innvandrere som har kommet til Norge i godt voksen alder, har ikke krav på pensjon fra Folketrygden etter at de fyller 67 år i henhold til dagens regelverk.

Mange har derfor måttet gå til sosialkontoret hver måned for å klare å overleve.

Rundt 2.000 personer vil nå få inntil 7.500 kroner på kontoen hver måned i stedet for å be sosialkontoret om penger. Det blir til sammen 90.000 kroner i året.