Flyktninger flytter fra småkommunene

0Shares

Mange små kommuner i Nord-Norge opplever at flyktninger etter et kort opphold flytter til mere sentrale strøk. Dermed mister kommunene tilskudd fra staten, og må selv lønne de som er ansatt for å ta seg av flyktningene.

Lavangen kommune taper både integreringstilskudd og rammetilskudd når flyktningene som er bosatt der flytter.

–Dermed må vi selv lønne de ansatte som er knytta opp mot flyktningetjenesten, sier ordfører Bernhard Halvorsen.Fra 1. september i år innføres introduksjonsloven. Det innebærer større forpliktelser for kommuner som sier ja til å bosette flyktninger. Alle voksne skal tilbys et heldags toårig program der de lærer norsk språk, norsk samfunnsfag, og skal styrke flyktningenes mulighet til å delta i yrkeslivet. Ordninga er allerede innført i enkelte kommuner, og erfaringene er gode, sier Skjoldvor Fjeldvær, i UDI til NRK.