Asylsøkerbarn død etter uttransportering

0Shares

I Utlendingsnemndas avslag på opphold står det klart: «Politiet må vurdere om uttransport er medisinsk forsvarlig på det aktuelle tidspunkt». Men familien fikk aldri noen reell undersøkelse, og legen politiet brukte så det heller aldri som sin oppgave, skriver Adresseavisen.

– Prosedyren som brukes for å overprøve medisinskfaglige vurderinger bidrar til å pulverisere ansvar, sier Bernt Hauge i Rådgivningsgruppa i Trondheim. Ifølge ham er saken langt fra enestående.

Han har engasjert seg sterkt i saken til familien Abbasow, og vurderer å anmelde dødsfallet.

Etter å ha gjennomgått prosessen ved utsendelsen godkjente Sivilombudsmannen Utlendningsnemndas skjønn og forvaltningens prosedyrer.

– Jeg opplevde at bare tap av menneskeliv kunne indikere feil ved dette «skjønnet», sier Hauge.

Etter at et barn døde har han derfor skrevet en ny henvendelse til sivilombudsmannen, og bedt om klarhet i hvem som har ansvaret når ting går galt, slik det gjorde med familien Abbasow.