Rasering av asylretten?

0Shares

Erna Solberg undersøker muligheten for å utvide 48-timersregelen til å gjelde alle asylsøkere som ankommer Norge.

-For jernkvinnen Erna er det viktigere å tråkke på mennesker i stor nød for å oppnå politisk gevinst, enn det er å følge internasjonale forpliktelser. Retten til asyl er faktisk så hellig at den har en egen artikkel (art. 14) blant de 30 artiklene i FNs menneskerettighetserklæring, påpeker organisasjonen.

Allerede før den gjeldende regelen ble innført, advarte blant annet Amnesty International, Advokatforeningen og SOS Rasisme mot at dette tiltaket ville gå utover rettsikkerheten til asylsøkere. Bare 83 dager senere vil kommunalminister Erna Solberg ytterligere rasere retten til asyl.

– Rettsikkerheten blir ikke særlig bedre av at enda flere mennesker på flukt skal bli rammet av en slik håpløs, farlig og lotteripreget behandling, sier Ola Melbye Pettersen fra SOS Rasisme. – Kanskje bør Utlendingsdirektoratet settes under tilsyn av Lotteritilsynet?

– Erna Solberg er ute på virkelig farlige veier med sine nye, groteske forslag. Hun ønsker å frata desperate mennesker alle muligheter til å få prøvd sin sak individuelt. Erna er en virkelig fare for rettsikkerheten, sier Ola Melbye Pettersen fra SOS Rasisme.