Kjemper mot nedleggelse av morsmålsundervisningen

0Shares

Aksjonskomitèn arrangerte en stor demonstrasjon og kulturmønstring i Bergen mandag ettermiddag.

Mellom 800 og 1000 engasjerte mennesker ropte ”Nei til Kutt- Bevar Språk og Kultur. Flere titalls musikere og dansere deltok og bidro til god og høylytt stemning.

På tross av at protestaksjonen var i arbeidstiden og at vi kun hadde mobilisert en uke, er vi veldig fornøyd med oppmøtet, sier initiativtakerne.

Bergen Bystyret har vedtatt en reorganisering av Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) som i praksis innebærer en nedleggelse av BIKS slik vi kjenner den. Det er vedtatt en samlokalisering av Bergen Internasjonale Kultursenter og Ungdomshuset 1880 (BIKS flytter til Ungdomshuset 1880).

-BIKS og UH 1880 har totalt forskjellige profiler, målgrupper og formål. BIKS og 1880 sin rolle i det forbyggende arbeidet er veldig viktig. Samlokaliseringstiltaket er ikke den beste måten å spare penger på da det vil ødelegge to vidt forskjellige og velfungerende konsepter, mener aksjonskomitèen.

Desentralisert organisasjonsmodell for morsmålsundervisning

Byrådet mener at denne modellen kan bedre ivareta overordnede målsettinger om god integrering og best mulig læringsutbytte. Morsmålsundervisning følger per i dag en sentralstyrt modell administrert ved Administrasjon for Morsmålsundervisning. Innvandrerorganisasjoner ved Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DETFIRH), forskjellige forelderorganisasjoner, flere faginstanser, morsmålslærerne og elever er i mot desentralisering.

Aksjonskomitèen mener at den nåværende modellen kan forbedres og er best egnet til å ivareta de overordene målsettinger Byrådet nevner. Modellen som er foreslått har vært utprøvd i andre byer som Oslo med 40% dekning. Dagens ordning i Bergen har gitt 97% dekning.

– Språk og kultur er viktige komponenter av menneskets identitet. Når bystyret behandler forslag om disse komponentene uten å ta stilling til råd fra ekspertene og høringsinstansene er dette både en ydmykende og uforsvarlig handling mot byens etniske og språklige minoritetene.

-Vi bekymrer oss om konsekvensene til disse forslag på fremtidlige forhold mellom innvandrere og nordmenn i Bergen den internasjonale kulturbyen. Vi ber derfor om at nedleggelsesprosessene stanses umiddelbart og at det blir foretatt en grundig evaluering av forholdet og de forventende konsekvensene av all omorganiseringen eller nedleggingsforslaget i disse sakene, skriver Felleaksjonskomitèen i en pressemelding.