Dårligere karakterer blant minoritetsspråklige studenter

0Shares

— Hovedtendensen innenfor de syv studieretningene vi har undersøkt, viser at minoritetsstudentene trekker seg oftere fra eksamen enn de norske, og at karakterene er noe lavere, forteller Sharam Alghasi, prosjektleder for Minoriteter i Fokus i Akademia (MiFA) til Universitas.

Det er også store skjevheter når det gjelder valg av studier. Alghasi påpeker at undersøkelsen er utført på et begrenset antall studenter, og at målgruppen har vært vanskelig å identifisere.

— Mange minoritetsungdommer føler at høyere utdannelse er uoppnåelig for dem, og velger kanskje heller å jobbe i butikken til foreldrene, forklarer Alghasi.

– Det er nok mange som ønsker å begynne på for eksempel Medisin eller Jus, men mangler gode karakterer, og tar småfag for å samle poeng, uten å være motivert. Det er lett å stryke eller trekke seg hvis man ikke er motivert, sier bystyrerepresentant og tidligere leder av Norsk Studentunion Kamil Azhar (Ap) til Universitas.

MiFA–undersøkelsen

* Til sammen 94 studenter med minoritetsbakgrunn er registrert på de syv studieretningene.

* «Studenter med minoritetsbakgrunn» er definert som studenter med fremmedartede navn. (Prosjektleder Sharam Alghasi innrømmer at dette ikke er en ideell avgrensning, men ettersom det er lovstridig å spørre studenter om etnisk opprinnelse ved semesterregistrering, er det vanskelig å avgrense på annen måte.)

* Resultatene varierer fra emne til emne – på ett sosiologiemne er strykprosenten for studentene med minoritetsbakgrunn 20 prosentpoeng høyere enn for studenter med norsk bakgrunn, mens et emne på Psykologi viser en omvendt tendens – men den generelle tendensen er at studenter med minoritetsbakgrunn oppnår dårligere resultater enn gjennomsnittet.