Fortsatt i sultestreik

0Shares

For å overholde norsk lov ønsker flyktningene å flytte ut av mottaket.

Kjersti Ryan og Linda Lillevik fra støttegruppen for etiopiere forteller at asylsøkerne er slitne i kroppen. Lørdag var det lege på mottaket. De har hatt kraftig hodepine og kaster opp vannet de drikker, men er likevel ved godt mot, og står på sitt.

– Det er vanskelig å ha ansvaret for denne gruppen, og vi har bedt dem om å bli værene på mottaket til det kommer til en fysisk utkastelse. Det har heller ikke vært noen respons fra myndighetene. Jeg tror grunnen til det kan være redsel for å gripe inn, sier Kjersti Ryan.

– Vi er meget bekymret for flyktningene og synes at det er en borgerplikt å engasjere seg i denne saken, sier Linda Lillevik.