Rasismedømt nynazist går fri

0Shares

Nå viser det seg at nynazistlederen har sluppet å sone til tross for at dommen mot ham er rettskraftig.

I stedet for å tilbringe tid bak murene har Tvedt hatt fritt spillerom til å knytte stadig nye ungdommer til nynazistorganisasjonen gjennom utstrakt bruk av seremonier over hele landet, skriver Dagsavisen.

Det var 22. april 2002 at Asker og Bærum tingrett dømte Tvedt til 45 dager betinget og 30 dagers ubetinget fengsel for grovt rasistiske uttalelser han kom med i bladet Vigrid og på nynazistgruppens internettside.

Tingretten avsa norgeshistoriens første ubetingede straff for rasehets og reagerte skarpt på Tvedts uttalelser: «Jøder og mørkhudede framstilles som mindreverdige og som en trussel for den germanske rase. Retten finner også at innholdet særlig forhåner og gir uttrykk for ringeakt, men har til dels også karakter av hat og forfølgelse», står det i dommen.

Advokat John Chr. Elden som forsvarer Tvedt har begjært en ny vurdering av lagmannsrettens nei til å behandle anken fra Tvedt, og Høyesteretts kjæremålsutvalg har opphevet en av avgjørelsene fra Borgarting lagmannsrett på grunn av saksbehandlingsfeil. Dette innebærer at lagmannsretten på nytt må avgjøre om Tvedts anke over tingrettens dom skal tas inn for behandling.