Ny advokatordning

0Shares

I dag har alle asylsøkere rett til tre timer advokatbistand når de søker om asyl, og tre timer til hvis de klager over et avslag. En undersøkelse som Kommunal- og regionaldepartementet har gjennomført, viser flere mangler ved denne ordningen:


– Det er ofte liten kontakt mellom asylsøker og advokat, og mange asyladvokater har svært mange klienter. Vi har hørt om mange eksempler på dårlig advokathåndverk. Rene informasjonsoppgaver er lagt til advokatene, og det er ikke noe skille mellom antatt grunnløse og begrunnede søknader, sier Solberg i KRD.

I søknadsfasen er det ikke så stort behov for juridisk bistand, mener hun, bortsett fra for enkelte grupper som fortsatt vil få det. Det gjelder blant annet enslige mindreårige og personer som ikke er beskyttet av flyktningkonvensjonen.