Jødiske barn mobbes i Norge

0Shares

– Så sent som i dag fikk jeg slengt noe etter meg. Like etter skolen, forteller Amitai. Ukvemsord er blitt hverdag for jødiske barn i Norge, skriver Aftenposten.

Nå fikk hun og 12-åringen Amitai snakke med statsminister Kjell Magne Bondevik og justisminister Odd Einar Dørum. Det ble et sterkt møte.


– Vi har å gjøre med systematisk trakassering av barn i Norge bare fordi de er jøder. Det er viktig at folk får vite at slikt skjer. Vi har en plikt til å stå opp mot rasisme og gryende antisemittisme. Skolen er her en viktig arena, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Han vurderer å søke kontakt også med muslimske ledere i Oslo for å avverge at konflikten i Midtøsten slår ut i trakasserier mellom mennesker som bor i Norge.

Bondevik merker seg store forskjeller i måten voksne reagerer på. Men ett poeng er særlig viktig for ham: Synet på en konflikt må holdes strengt adskilt fra respekten for enkeltmennesker av ulik tro og etnisk tilhørighet.


– Det er uakseptabelt og utålelig at enkeltpersoner skal lide for det andre gjør, slik det for eksempel skjer når muslimer blir trakassert fordi noen muslimer er terrorister.