– Mange måter å være maskulin på

0Shares

Walle, som har selv en pakistansk far, holder på med en doktoravhandling om pakistanske menn i Norge og følger et cricketlag med pakistanske menn mellom 25 og 35 år som kom hit som voksne.

– Disse mennene definerer seg vis a vis “det norske”. De vet hvilke fordommer de må forholde seg til og er opptatt av å fortelle at de ikke er voldelige eller tvangsgifter bort døtrene sine, sier Walle.

Mannsrollen pakistanere forholder seg til, er ifølge forskeren ganske snever.

– Norske menn kan være omgangspersoner eller hjemme med barna. Dette er fordi årelang forskning og politisk initierte velferdstiltak har lært dem at det er mulig å være mann på den måten. Pakistanske derimot menn lar seg påvirke av de ensidige mannsbildene som skapes i media, sier han til Klassekampen.

I doktoravhandlingen tar han for seg mindre omtalte aspekter av det å være mann. Mannsvennskap er sterkere enn blant pakistanske enn blant norske menn. Det er lov å vise følelser og holde på hverandre. Det å være god muslim for en mann betyr å ha respekt for eldre og forsørge familien sin:

– På den måten er det ganske likt en moderne, myk mannsrolle, påpeker Walle.

Målet er at forskningen hans skal bli like mye til nytte i pakistanske miljøer som i offentlige etater, sier han:

– Det er viktig å vise pakistanske menn i Norge at det er mange måter å være maskulin på.

Kilde: Klassekampen, 13.4.04 se også tidligere artikkel i Kilden: Pakistanske menn – styrt av etnisitet?