Negativ holdning til innvandrere etter Krekar saken

0Shares

Ifølge en meningsmåling tror 79 prosent av de spurte at Krekar-saken påvirker vår holdning til utlendinger som søker opphold i Norge på en negativ måte, skriver VG.

Sterkest er reaksjonene på Sørlandet. Der mener 87 prosent av de spurte at oppstyret og usikkerheten rundt Melings klient gjør oss mer fremmedskeptiske.


Bare en prosent av de 800 spurte mener at håndteringen av Krekar-saken har slått positivt ut på nordmenns holdning til innvandring.

Min klient vil nok bli lei seg for disse tallene, men jeg tror ikke han blir overrasket, sier Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling.