Varig opphold som følge av familiegjenforening

0Shares

– Dette er nå den desidert største innvandrergruppen til Norge, sa UDI-direktør Tygve G. Nordby på direktoratets vårseminar i går.

940 av dem som fikk innvilget familiegjenforening kom fra Irak, 797 fra Russland, 780 fra Thailand, 652 fra Somalia, 518 fra Pakistan, 445 fra Tyrkia, 401 fra Tyskland, 396 fra Filippinene, 387 fra Afghanistan og 330 fra Storbritannia.

Prosentandelen på de ulike typene familiegjenforening har holdt seg forholdsvis stabilt i mange år. Hele 52 prosent av de som fikk slikt opphold i Norge i fjor var ektefeller av norske statsborgere, hvorav over halvparten av disse igjen er etnisk norske. Bare fem prosent var ektefeller av flyktninger bosatt i Norge. Ni prosent var barn av flyktninger, mens 29 prosent er barn av nordmenn, skriver Aftenposten.

Assisterende UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen sa på konferansen at svært mange av de som kommer til Norge på familiegjenforening faller utenfor det tilbudet Staten gir til innvandrere, som for eksempel norskopplæring.