Arbeidsinnvandrere

0Shares

Nærmere 20.000 kommer fra ikke-vestlige land. Mange av disse igjen kom som arbeidsinnvandrere og familie av arbeidsinnvandrere på 70-tallet. Den største gruppen av ikke-vestlige arbeidsinnvandrere kom fra Pakistan, skriver Dagsavisen.

Grunnskoleloven av 1969 sa at alle barn i skolepliktig alder hadde rett og plikt til opplæring som tilsvarte ni år på skolen. Loven slo også fast alle elever hadde rett til å få opplæring i samsvar med de evnene og forutsetningene de hadde, såkalt tilpasset opplæring.