Kirkens innblanding i asylsaker

0Shares

– Vi er enige i mange spørsmål, men vurderer fortsatt enkeltsaker på ulik måte, sa biskopenes preses Finn Wagle etter møtet, som kom i stand etter invitasjon fra UNE.

Det begynte med at UNE skrev et brev til biskopene i den norske kirke der de sa i fra om det de oppfattet som utidig innblanding konkrete asylsaker. I svarbrevet sa Bispemøtet seg uenig i kritikken fra UNE.

UNE tok nå derfor initiativ til et møte med biskopene.

UNE-direktør Terje Skjeggestad mener møtet i dag var avklarende.

– Vi har snakket om kommunikasjon og har fortalt om vårt arbeid og hvilke rammer vi har ut fra mandat og lovverk, sier Skjeggestad.

Uenighet

— UNE skal ikke revolusjonere sin praksis, men det er viktig å fortsette debatten. Vi mener det bør utøves en betydelig grad av skjønn, som også loven gir adgang til, i mange slike saker. Det er dette som gjør tingene så komplisert, sier biskop Finn Wagle.

Skjeggestad mente at når biskopene har noe å kritisere bør de ta direkte kontakt gjennom asylsøkerens advokat eller tar saken opp med UNE og ikke bare kommuniserer gjennom mediene. Han sa videre at UNEs praksis i slike saker kun endres gjennom politiske vedtak.

Biskopene vil for øvrig sette flyktning- og asylpolitikken på dagsordenen på Bispemøtet i 2005.