Rasisme i innboksen

0Shares

Nettstedet skriver blant annet at nazistenes gasskamre hadde til hensikt å avluse fanger og hindre tyfusepidemier. «Gasskamrene var altså der for å redde fangenes liv», skriver Solkors.

– Uforbederlige forbrytere, kronisk syke, og andre som av medfødte lyter på kropp og sjel ikke kan gjøre nytte for seg eller er til skade for samfunnet, plasseres i permanente leire til forpleining på statens bekostning, men mister retten til å forplante seg.

Dette er et av flere nazistiske propagandautsagn man kan lese på nettsiden.

Ifølge Henrik Lunde ved Antirasistisk senter i Oslo går nettstedets ytringer inn under straffelovens paragraf 135a, kalt rasismeparagrafen.

– Men slik rettstilstanden er i dag, er ikke slikt innhold straffbart. Det er svært høy terskel for å bli dømt, sier Lunde.