Medier og annerledeshet

0Shares

Hva skjer når vi kombinerer kjønn og etnisitet? Som likestillingsdirektør har det slått meg at når det gjelder likestilling for nordmenn er man opptatt av å få med mennene («Mennenes inngangsbillett til hjemmet er kvinnenes yrkesaktivitet»), men når det gjelder likestilling for innvandrere kan det virke som om det er mest interesse, også fra politisk hold – for innvandrerkvinnene.

Jeg har ikke møtt så mange som er interessert i innvandrermenn på samme måte. Kanskje henger dette sammen med det antropologer vil kalle en «kulturalisering» av innvandrermenn og innvandrerkvinner? Det kan virke som om mediebildet er preget av en kulturell todeling av disse gruppene: en «demonisering» av innvandrermenn og en «offerliggjøring» av innvandrerkvinner. Det siste gjør og at vi ser på Norge og nordmenn som friggjørere av disse kvinnene.

Les hele saken: Medier og annerledeshet