Vil lette arbeidsinnvandringen

0Shares

Hun understreker at dette ikke skal stå i motsetning til arbeidet med å få flere av landets arbeidsledige i jobb, og at regjeringen er opptatt av at økt arbeidsinnvandring ikke må føre til sosial dumping på arbeidsmarkedet.

Solberg vil også sette fart på integreringsarbeidet.
– Vi må, i samarbeid med kommunene, få fart på integreringsarbeidet. Å komme i arbeid er viktig for den enkelte. Jeg tror at vi alle mister noe av arbeidsevnen hvis vi går for mange år uten jobb, sier kommunal- og regionalministeren.

Statsråden er også opptatt av at det gjøres endringer i mottakssystemet. For de som åpenbart står foran et kort opphold i mottak, mener hun det kan være riktig med mottak av en annen karakter enn de vanlige mottakene. Men for dem som oppholder seg i mottak over tid, må kvaliteten være god. Hun mener også at det i enkelte mottak må finnes støtteapparat rundt personer med psykiske lidelser. For å sikre kompetanse over tid, vil hun ha en grunnstamme av mottak som til en hver tid sitter på kjernekompetansen, også i perioder med liten tilstrømning.

(Kilde: Nyhetsbrev om flykning- og innvandrerpolitikk)