Må finne foreldrene til enslige asylbarna

UDI mener myndighetene må gjøre større innsats for å finne foreldre som har etterlatt seg barn i Norge.

UDI mener både politi, barnevern, utlendingsmyndighet og overformynderi må gjøre mer for å spore opp foreldrene. Nå ber UDI Kommunaldepartementet om å komme med klarere retningslinjer, opplyser avdelingsdirektør Frode Forfang i UDI til NRK.

Forfang sier at barn ofte blir etterlatt etter et avslag på en asylsøknad. Hvert år blir mellom 15-20 barn etterlatt, og Forfang mener det som regel er snakk om et forsøk på misbruk av asylordningen. Han sier dessuten at barna ikke bør sitte i asylmottak, men få tilbud om omsorg gjennom barnevernloven, mens arbeidet med å finne foreldrene pågår