Personer med endelig avslag på asylsøknaden må reise hjem

0Shares

– Når disse personene nekter å flytte fra mottaket etter avslag, vil de bli kastet ut. Håndheving av en bestemmelse er, etter min mening, ikke misbruk av rettsvesenet, sier Kommunalminister Erna Solberg

– Når noen har fått endelig avslag på asylsøknaden, innebærer dette at utlendingsmyndighetene har vurdert saken slik at vedkommende ikke trenger beskyttelse, eller at det ikke er andre hensyn som tilsier at vedkommende bør få opphold i Norge. Det kan ikke være slik at de som fortsetter å være her etter at de har fått avslag på asylsøknaden, får aksept fra myndighetene for å bli i Norge. En slik ordning ville være i strid med de reglene som gjelder for innvandring til Norge, og vil også bidra til å svekke tilliten til asylinstituttet, mener Solberg.

Alle med endelig avslag på asylsøknaden får tilbud om å reise hjem frivillig med International Organization for Migration (IOM). Dette innebærer at de får dekket reiseutgiftene, og at de får assistanse på reisen. De får også hjelp til å fremskaffe reisedokumenter, og det er muligheter for å få råd og veiledning.

– Vi ser imidlertid en del eksempler på at personer med avlag på asylsøknaden ikke tar imot tilbud om assistanse til å returnere til hjemlandet. For å kunne oppholde seg her lengst mulig, nekter noen av disse å samarbeide med myndighetene om å skaffe nødvendige dokumenter for å komme inn i hjemlandet, sier hun.