Få lekdommere med minoritetsbakgrunn

0Shares

Nylig begynte et nytt utvalg av lekdommere sitt virke i en ny fireårsperiode.

Av 19975 lekdommere, har bare 277 navn som tyder på at de har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Dette er bare 1,4 prosent av samtlige lekdommere.


Det norske lekdommersystemet er basert på et ideal om at tiltalte i norske rettssaler skal dømmes av likemenn. I Norge har dette betydd at de som velges ut som lekdommere skal utgjøre et representativt utvalg av befolkningen.

Tiltalte med ikke-norsk etnisk bakgrunn utgjør en stor andel av de tiltalte. I perioden 1. november i fjor til 30 april i år sto 314 personer tiltalt i straffesaker i de seks lagmannsrettene. Av disse hadde 85 personer navn som tyder på at de ikke er norske.

Det betyr at 27 prosent av samtlige tiltalte i lagmannsrettene var ikke-norske.