Nordmenn aksepterer strammere innvandringspolitikk

0Shares

Erna Solberg har trolig greid å kommunisere at det hun gjør i forbindelse med innstrammingene, er nødvendig for å redde asylinstituttet. Hun kommuniserer at det er illegitime asylsøkere som skal rammes gjennom innstramningene, og det ser ut til at dette stort sett aksepteres, sier Grete Brochmann, forsker på Norsk Institutt for Samfunnsforskning til Aftenposten.

– Det har vært et klimaskifte først og fremst i offentligheten. Det er mye mer oppmerksomhet rundt det flerkulturelle samfunn enn før – både negativ og positiv oppmerksomhet. På noen områder har skepsisen økt, blant annet når det gjelder kriminalitet. Fadime-drapet i Sverige og avsløringen av omskjæringsvennlige imamer i forbindelse med Kadra-saken her i landet var vendepunkter. I tillegg påvirkes også Norge av et strengere internasjonalt klima i forhold til innvandrere.