Vanskelige forhold for mindreårige asylsøkere

0Shares

I Hedmark er det bare asylmottakene på Furnes og Drevsjø som tar imot enslige mindreårige asylsøkere. Ingen av mottakene har kantine der beboerne får servert mat.
Begge stedene praktiseres såkalt selvhushold – også for barn helt til 13 år, som ikke bor sammen med foreldre eller andre slektninger, skriver Hamar Arbeiderblad.

Selvhushold betyr at den enkelte selv må sørge for å handle inn sin egen mat og tilberede den. Mottaket stiller kjøkken til rådighet, og sørger for transport til og fra butikken. Pengene asylsøkerne får skal dekke alle utgiftene de har, ikke bare til mat, men også klær, toalettartikler og andre nødvendigheter.

Systemet skiller i liten grad mellom voksne og barn. Enslige mindreårige asylsøkere i norske asylmottak må lære å ta vare på seg selv.

– Jeg synes ordningen fungerer helt greit. Det har vært tilfeller der vi har sett at det ikke har gått like bra for alle. Vi merker det jo, når folk ikke får i seg nok mat. Det har hendt at vi har måttet dele opp beløpet for enkelte, for at de skal få pengene til å vare i to uker. Det er jo en læringsprosess, dette også, sier Jorunn Graff Bjørnersen, daglig leder ved mottaket på Drevsjø.