22 norske brudd på barnekonvensjonen

0Shares

Et nettverk av 50 organisasjoner som står bak rapporten, mener at barns rettigheter brytes i Norge hver dag.

Både i 1994 og i 2000 fikk Norge kritikk av FN for å bryte konvensjonen på dette punktet, melder NTB.

Videre er asylsøkende barn en gruppe som ifølge rapporten blir utsatt for mange og grove brudd. De diskrimineres i forhold til norske barn ved at de ikke får samme tilbud om omsorg og beskyttelse fra barnevernet. Også på dette punktet har Norge fått kritikk tidligere. Forum for Barnekonvensjonen påpeker også at barn med funksjonshemninger opplever mangel på tilrettelegging, noe som begrenser funksjonshemmede barns mulighet for integrering i samfunnet.

Rapporten skal behandles av FNs ekspertkomite i mai 2005.