Norge vil ha ressurssterke flyktninger

0Shares

Mens USA, Canada og Australia er blant de landene som får håndplukke flyktningene, sitter Norge igjen med flyktninger som er handicappede, med psykososiale problemer og som ellers ville blitt sittende tilbake i leiren, sier en UDI-kilde til Aftenposten.

– FN befinner seg i en posisjon hvor det ikke er mulig å stille krav. Røde Kors og FN har gitt klart uttrykk for at man er glade for at det finnes land som Norge. I verste fall stenger mottagerlandene dørene. Det er tross alt bedre at man tar noen, fremfor ingen, sier kilden.

Direktoratet har flere ganger bedt FNs Høykommisær om en bedre fordeling av flyktninger.