Manglende helsekontroll av innvandrere

0SharesI bydel Alna ble det nylig registrert en person som var testet som frisk da han kom til landet, men tuberkulose hadde nå slått ut. Sykdommen smitter via såkalt dråpesmitte, og denne personen hadde i mellomtiden smittet mange rundt seg. Heldigviss tar det lang tid å utvikle sykdommen. Oppdages den tidlig kan det kureres med antibiotika.

Helsetilsynet kom med kraftig kritikk mot bydel Alna etter at denne saken ble kjent. Fylkeslegen har nå gitt bydelen tre måneder på å få orden på systemet som skal fange opp mulige smittekilder. På grunn av sommerferien får de to måneder i tillegg. Dersom bydelsoverlegen har mistanke om at noen kan være smittet av tuberkulose, er det lov å bruke tvang. Dette hender flere ganger i året. Personer som kalles inn til kontroll og lar være å møte opp, oppsøke. Nekter de da å bli med til kontroll, skal det tilkalles politiet.

For hundre år siden tok sykdommen seks til sju tusen liv i året i Norge. I 2003 ble 339 personer registrert med tuberkulose her i landet. Sykdommen er økende i land som Russland, Øst-Europa, Afrika og andre steder i den tredje verden.