Innvandrere får lavere lønn

0Shares


Hovedkonklusjonen er at it-konsulenter med solid formell bakgrunn og noen års erfaring fortsatt har et hyggelig lønnsnivå.

Dette er i tråd med resultatene i IKT Norges lønnsundersøkelse, skriver Computerworld.

Galileo konkluderer også med at det i sammenlignbare stillinger ikke er noen forskjell i lønnsnivået mellom menn og kvinner.

Derimot har ansatte med innvandrerbakgrunn ofte lavere lønn enn sine norske kolegaer.

– De tjener gjennomgående rundt 20 prosent mindre i en tilsvarende stilling. Det kan virke som kandiater med innvandrerbakgrunn er mer beskjedne. Det kan være at mange kommer fra stillinger med relativ lav lønn og derfor ikke forventer så høy økning, sier daglig leder Rolf Nævra i Galileo.

Han påpeker at det ofte er snakk om personer med god utdanning, men som likevel i en intervjusituasjon stiller med klart lavere lønnskrav enn det nordmenn gjør for de samme stillingene.