Vil ha imam skole i Norge

0Shares

– Jeg er skeptisk til den innflytelsen dagens imamer og mullaer har over innvandrere og norske muslimer. Mange av disse imamene er hentet ut av landsbygda fordi noen tilfeldigvis kjenner en som kan Koranen utenatt. Så kommer de hit og underviser i en religion de selv ikke behersker. Dette må vi få bukt med, sier Yousuf Gilani.

Han tar nå til ordet for å etablere et norskbasert imam-studium.

– Bare på den måten kan vi fjerne fremmedgjøringen og mystikken rundt islam. Den farlige og fundamentalistiske delen av islam må lukes bort, sier Gilani til Drammens Tidende.

Helt konkret ser han for seg et slags islamsk teologistudium på høyskole- eller universitetsnivå – åpent for alle.

– Jeg ser for meg et «EU-basert» islamstudie. I Frankrike har de i flere år utdannet imamer i statlig regi. Selv mener jeg det er viktig å produsere norske imamer som har fått utdannelsen i Norge. Det vil i sin tur bidra til å inkludere muslimer på en bedre måte i majoritetssamfunnet, mener rådslederen.