Vil bosette flest mulig

0Shares

På Langseth i Lillehammer har 80 beboere fått beskjed om at asylmottaket legges ned 15. november. Meldingen blir mottatt med blandede følelser. Noen av beboerne har bodd i Lillehammer lenge. De har fått et nettverk i byen og synes det er trist å måtte flytte.

I alt bor det 19 personer ved mottaket i Lillehammer som har fått positivt svar på asylsøknaden. Av disse har ni ennå ikke fått noen avtale om bosetting.

Blant dem som ikke har fått asylsøknaden ferdig behandlet, har flere allerede kommet med ønske om hvilket mottak de kan tenke seg å flytte til.

Asylmottaket i det som tidligere var Langseth hotell har eksistert i seks år

De ansatte har ikke fått noen konkret begrunnelse fra UDI om hvorfor akkurat dette mottaket legges ned.

Lillehammer statlige mottak har 100 plasser totalt. På det meste har det bodd 117 asylsøkere her. Antallet beboere har gått ned de siste årene, i takt med at strømmen av asylsøkere blir mindre.

Tiden som beboerne må vente i mottak har også gått ned. På Langseth er det fortsatt registrert beboere som kom i 1999, 2001 og 2002, men gjennomstrømmingen av personer er generelt blitt større.