Asylfengselet i Norge

0Shares

— Utgangspunktet vårt — og hovedfokuset — er at vi hele tida må være klar over at det er mennesker vi har med å gjøre. Derfor må vi gjøre jobben vår så humant og etisk som mulig, sier politiinspektør Ståle Sørmo til RB.

Asylinternatet på Trandum har en kapasitet på 200 personer.

Selve internatet ligger på Trandum, rett nord for flyplassen. Det er en del for familier, og en del for enslige asylsøkere. Det er også to glattceller for varetekt og i tilfelle noen av dem som må reise ut blir krakilske.

Lekerom inne og lekeplass ute, samt luftegårder er ordnet.

– Området er inngjerdet?

– Området er ikke rømningssikkert. Det er heller ikke meningen. Men det er ikke meningen at folk som bor her skal gå helt fritt, sier Sørmo.

Hvis noen av dem som har fått avslag på asylsøknaden – og som er ved internatet frivillig – ikke ønsker å være der lenger, står de fritt til å forlate internatet.