Bredt flertall for endringene

0Shares


Det er riktig at det er gjort en del innstramninger i asylpolitikken – og tiden har vært overmoden for mange av dem. Dette er gjort fordi regjeringen ønsker å bevare asylinstituttet. Vi har sett at svært mange av dem som kommer hit ikke har hatt noe grunnlag for å få asyl eller opphold på humanitært grunnlag.

De tiltak som regjeringen har satt i verk er rettet mot dem som ikke har noe grunnlag for asyl/opphold, men det har vi gjort for at vi bedre skal kunne ta vare på dem som har et reelt beskyttelsesbehov.

Det har vært et bredt flertall for de endringene som er blitt gjort. Blant annet skriver medlemmene fra alle partier i Kommunalkomiteen på Stortinget med unntak av Frp i innstillingen til statsbudsjettet at «flertallet støtter regjeringens tiltak for å få ned antallet ubegrunnede asylsøknader.

Dette er nødvendig for å bevare asylinstituttet, samt for å sikre en god behandling og rask bosetting for dem som får innvilget sin asylsøknad.» I tillegg har Arbeiderpartiet støttet omtrent alle forslag som regjeringen har kommet med til endringer asylpolitikken, noe også Aps innvandringspolitiske talskvinne Signe Øye bekrefter.

Noen av forslagene som regjeringen har fremmet kan nok være fremmet tidligere av Fremskrittspartiet. Men mange av dem er forslag som blant annet har hatt støtte fra flere partier på Stortinget. I tillegg ble for eksempel 48-timers regelen for behandling av grunnløse asylsøkere framstilt som et «krav» fra Frp i budsjettforhandlingene for 2003-budsjettet to uker ETTER at Kommunalminister Erna Solberg hadde foreslått det i et oppslag i Dagbladet.

Men det er vesensforskjell i regjeringens og Frps innvandrings- og integreringspolitikk. Som Dagsavisen ikke har (villet?) oppfatte. En av forskjellene ble grundig demonstrert av Carl I. Hagens utfall mot alle muslimer på møtet i Levende Ord i Bergen.