Nær 700 000 med utenlandsk bakgrunn i Norge

0Shares

Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre. Men det er mer enn 666 000 personer, eller 15 prosent, i Norge som har minst én forelder eller besteforelder som er født i utlandet, visr ferske tall Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Denne oversikten over innvandrerbefolkningen og personer med annen innvandrerbakgrunn representerer ny og nyttig kunnskap for mange for å se hvor ulik den befolkningen som bor i Norge er.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er noen ganger blitt kritisert for å ha en for vid definisjon av innvandrerbefolkningen, andre ganger for å legge en for snever definisjon til grunn. Fordi det noen ganger hevdes at det gjemmes bort mange “egentlige” innvandrere i den gruppen som har én norskfødt og én utenlandsfødt forelder, er det behov for å beskrive sammensetningen av denne gruppen nærmere.

– De er ikke med i innvandrerbefolkningen slik SSB definerer den, og den presentasjonen vi gjør her innebærer ikke at vi gjør endringer i de definisjonene vi vanligvis bruker, mener SSB.

Den største gruppen er selvfølgelig dem som er født i Norge med norskfødte foreldre og besteforeldre (kode 000), i alt ca. 3,89 millioner mennesker. Den nest største gruppen er dem som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre (som SSB ellers betegner som førstegenerasjonsinnvandrere), med 277 000. Resten, nesten 390 000, tilhører ingen av disse to yttergruppene.