Uenige om norskkunnskaper

0Shares

Undersøkelsen tok for seg hvordan ledere og ansatte på norske arbeidsplasser vurderer ferdigheter i lesing, skriving, regning og pc-bruk opp mot arbeidslivets krav om effektivitet og omstillingsevne.

35 prosent av lederne sier at de tror at et flertall av medarbeiderne deres ville jobbe mer effektivt hvis de kunne lese og skrive bedre, melder ukeavis Ledelse.

Medarbeiderne deler ikke sjefenes vurdering. Når de ansatte selv vurderer sine lese- og skriveferdigheter, er det bare 17 prosent som tror de vil jobbe mer effektivt hvis de kunne lese og skrive bedre.

Ansatte er også spurt om de tror bedre norskkunnskaper vil gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. 23 prosent av de ansatte er enige i en slik påstand.

Stemmer med internasjonale målinger

–Tallene fra Vox-barometeret stemmer godt med internasjonale undersøkelser om voksnes lese- og skriveferdigheter, sier fagsjef Kirsten Waarli i Vox. – Vi regner med at om lag 30 prosent av alle voksne i Norge leser og skriver for dårlig til at de kan fungere godt i arbeidslivet.

Halvårlig undersøkelse

Vox-barometeret er en halvårlig undersøkelse utført av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet. Utvalget i barometeret består av 2000 arbeidstakere og 1500 personalsjefer/ledere.

Vox-barometeret følger med på kompetanseutviklingen på norske arbeidsplasser. Undersøkelsen tar også for seg realkompetanse og introduksjonsloven for flyktninger.