Storbritannia med egne ID-kort til asylsøkere

0Shares

De nye identitetskortene er en del av en pakke som skal prøve å stoppe den stadig stigende ulovlige innvandringen.
Storbritannia er sammen med Norge et av få europeiske land som ikke krever at alle innbyggere bærer ID-kort.

Pakken inneholder også planer om å bygge fire leire for asylsøkere med plass til mellom 6000 og 8000 mennesker. Asylsøkere som nekter å bo i leirene vil bli nektet en del offentlige stønader. De nye leirene vil bare kunne huse et fåtall av de anslagsvis 80 000 asylsøkerne som kom til landet i fjor.

Storbritannia har fått kritikk fra andre EU-land for å ha en for snill politikk overfor innvandrere som prøver å ta seg ulovlig inn i landet. Denne kritikken toppet seg i september da 6 mennesker mistet livet i Frankrike i det de prøvde å hoppe på tog som skulle kjøre i tunnel til Storbritannia.