Suspendering av flyttesøknader

0Shares

Det samme gjelder for den nasjonale ventelisten for personer som oppfyller flyttekriteriene og som venter på ledig plass. Suspensjonene gjelder ut året.

Bakgrunnen for suspensjonene er at den pågående nedbyggingen av mottakskapasitet medfører flytting av store grupper beboere.

UDI ber mottakene informere beboerne om ovennevnte og også om å bidra til at det sendes færrest mulig flyttesøknader.

I spesielle situasjoner hvor mottaket vurderer flytting som nødvendig, tas saken opp direkte med regionkontoret med sikte på å finne egnede løsninger.