Foreslår spesialmottak

0Shares

– Vi jobber med å bygge forsterkede mottak, mottak som har bedre kompetanse til å hjelpe til på vernepleier- og helsesøsternivå.

Da kan man bedre hjelpe folk inntil de får psykiatrisk behandling, sier hun.

Men kommunalministeren avviser at det er aktuelt å ha egne institusjoner der asylsøkere får den psykiatriske behandling de trenger, slik Sandberg tenker.

– Vi er alle enige om å bygge forsterkede mottak eller såkalte kompetansemottak. Men vi kan ikke plassere folk på en institusjon. Det er det kun psykiatrien som kan gjøre, sier hun.

I tillegg vil kommunalministeren styrke bemanningen også på kvelds- og nattetid. Forsterkede mottak som tar imot psykisk syke, vil få døgnbemanning, lover Solberg, skriver vg.no.