Henvist til å bo på gata

0Shares

– Hver dag går jeg rundt med kniv. Alle vet at jeg har kniv, sier han. 32-åringen frykter at han selv kan være til fare for seg selv og andre. Flere ganger har han blitt tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus på grunn av selvmordsfare, og voldelig atferd overfor andre. Før jul raserte han inventaret i resepsjonen på i utlendingsnemndas lokaler i Oslo.

Nå sier kurderen at han ikke ønsker å utøve vold på andre, men at han kan miste kontroll over egne handlinger. Han hevder han hører stemmer i hodet. Men psykiatere som har behandlet ham, mener han ikke er psykotisk. Han har fått diagnosen paranoid og dyssosial personlighetsforstyrrelse (psykopatiske trekk). Dette gjør at han er et svært vanskelig tilfelle å behandle, noe som også fremgår av journalene. Den 32 år gamle irakisk kurderen har fått avslag på asylsøknaden, og fristen for å dra ut av landet er gått ut.


Neste uke blir han kastet ut av leiligheten sin, og da er en benk i parken eneste tilbudet han har. Sosialsjef i Ullern bydel, Toril Sagen, sier de ikke kan lenger kan hjelpe mannen siden han har fått avslag på asylsøknaden, skriver Dagbladet.no.