Krever stans: Biskoper og imamer mot bombing av Afghanistan

0Shares

De to biskopene uttrykker overfor Klassekampen sin sterke misnøye med Norges støtte til bombingen av Afghanistan.

– Bombingen rammer et folk som fra før er helt utfattig. Det virker helt meningsløst, sier biskop Rosemarie Köhn.

Hun påpeker at Norge har et medansvar for krigen i og med at vi har gitt samtykke til USAs bombing. Hun vil be den norske regjering om stans av bombingen i Afghanistan.

Også biskop i Nord-Hålogaland, Ola Steinsholt, støtter opp om dette.

Finn Wagle, biskop i Nidaros, vil med det første be ledelsen i Bispemøtet om å ta stilling til hvordan biskopene kan utfordre regjeringen til å kreve en stans i bombingen. Han påpeker at Bispemøtet gjennom et vedtak den 21. september tok avstand fra krigen allerede før den startet.

I vedtaket heter det: «Det er avgjørende at alle mennesker av god vilje finner sammen for å sette en stopper for terroren. Det må skje på en måte som motsier terrorens vesen og metoder.»

Mellomkirkelig Råd og Norges største muslimske menighet ba regjeringen, i et brev sent til statsminister Kjell Magne Bondevik, å gå inn for en umiddelbar stans i bombingen av Afghanistan, melder NRK.