1,5 millioner innvandrere innen 2050

Thomas Hylland Eriksen hevder i Morgenbladet at Norge bør ta inn 1,5 millioner innvandrere frem til 2050. Han får støtte fra flere hold, men politikerne er negative.

— Norge kan ta inn 1,5 millioner innvandrere frem til 2050, og de bør i hovedsak etablere seg i hovedstadsområdet, mener Thomas Hylland Eriksen.

Forslaget lanseres på kommentarplass i Morgenbladet (side 6) denne uken. Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Hylland Eriksen, synes det er på tide å snu innvandringsdebatten på hodet:

— Debatten har enten dreid seg om innvandrere som problemskapere eller om våre solidariske forpliktelser. Ingen av disse innfallsvinklene treffer. Innvandring er godt og nødvendig for samfunnet.