Musaïk – kulturelt mangfold og nusikkundervisningen i norden

0Shares

Invitasjon til debattmøte på Oslo musikk- og kulturskole tirsdag 14. september 2004

Vi viser til foreløpig invitasjon av 25. 6.d.å.


Med utgangspunkt i den nordiske musikkomiteen (NOMUS’) satsing for å styrke kulturelt mangfold i musikkutdanningen i de nordiske landene, er det etablert en arbeidsgruppe som har som formål å følge opp dette prosjektet i norsk sammenheng. I arbeidsgruppen sitter bl.a. representanter fra Norges Musikkhøyskole og musikerorganisasjonen Samspill.
Vi mener at en diskusjon om kulturelt mangfold musikkundervisningen i Norge ikke kommer utenom behovet for en strategisk satsing i Oslo. I Oslo har over 1/3 av elevene i grunnskolen minoritetsbakgrunn. Dette stiller Oslo i en særstilling i forhold til andre deler av landet.
Oslo Musikk- og kulturskole har siden 2002 drevet et prosjekt med fokus på undervisning for barn med asiatisk bakgrunn. Prosjektet har vært støttet med midler fra Norsk kulturråd og Byrådet i Oslo. Derfor vi tatt kontakt med Oslo musikk- og kulturskole for å undersøke nærmere hvordan dette kan følges opp.Vi inviterer med dette til møte tirsdag 14. september 2004 kl 12 ­ 15 på Oslo Musikk- og kulturskole (Tøyenbekken 5)
Med møtet ønsker vi å:A. Formidle erfaringer fra OMKs arbeid med musikkundervisning for barn med asiatisk bakgrunn, slik disse oppleves av elever, lærere og

samarbeidsparter i grunnskolen o.a.

B. Få til en debatt om hva slags kulturskole vi ønsker i det

flerkulturelle Oslo, og hvordan det flerkulturelle aspektet ved OMK kan videreutvikles.
I møtet vil Oslo Musikk- og Kulturskole formidle sine erfaringer fra

dette forsøket. Det vil også bli debatt som åpnes med innlegg fra et

panel bestående av Musikk- og kulturskolens rektor Olav Kjøk, Kamil A. Azhar (A) fra bystyrets kultur- og utdanningskomité samt Ole Jacob Bull, direktør i Norsk kulturråd.
Vi håper at du har anledning til å delta og ber om påmelding til

undertegnede på e-mail: [email protected] , eller på

telefonnummer 22 42 90 90, innen fredag 10. september.


NOMUS er Nordisk Ministerråds ekspertkomité på musikkområdet. Fra 2003 har NOMUS startet et prosjekt for å styrke og utvikle det kulturelle mangfoldet innen musikkundervisning og musikkutdanning i Norden. Prosjektet skal fremme likeverd og likestilling innenfor

musikkundervisningen gjennom å:* Utvikle og dokumentere ny praksis og nye ideer som kan bidra til utvikle musikkundervisningen i Norden


* Etablere et nordisk nettverk og samarbeidsformer som gjør

erfaring og kompetanse på området kulturelt mangfold i

musikkundervisningen tilgjengelig for flere aktører* Bidra til diskusjon og bevissthet om hvilken betydning økt

kulturelt mangfold har for musikk- og kulturpolitikken i Norden, og økt bevissthet om opplærings- og undervisningsinstitusjonenes ansvar i det multikulturelle Norden.
Det legges stor vekt på å finne samarbeidsmåter og ­ former som gjør det mulig å overføre erfaringer og kompetanse mellom institusjoner, organisasjoner og prosjekt som har engasjert seg på dette området. Derfor er det bl.a. opprettet en nettverksgruppe med representanter fra aktuelle virksomheter i Finland, Island, Sverige, Danmark og Norge.
Forankringen i lokal og nasjonal virksomhet er også viktig i denne

sammenheng. NOMUS ønsker derfor også å stimulere til samarbeid og nettverk i de enkelte land. Med dette som bakgrunn har NOMUS i

samarbeid med Norges Musikkhøyskole m.fl. tatt initiativ til en

arbeidsgruppe med sikte på å initiere tiltak som bidrar til å styrke det kulturelle mangfoldet i norsk musikkopplæring og ­ utdanning.