– Omskjæring “gått under jorda”

Helsepersonell er pålagt å varsle myndighetene hvis de får vite om planlagte kjønnslemlestelser. Legene mener at loven gjør det vanskelig å få innvandrere til å diskutere omskjæring. Innvandrerne er redde for å bli politianmeldt.

– Når det nye lovforslaget ble kjent, ble folk veldig redde for å si hva de mener om omskjæring. Problemet har “gått under jorda”, sier lege Arild Aambø til NRK.

Helsepersonell, folk som arbeider med barn og menighetsforstandere risikerer fengselsstraff hvis de ikke hindrer omskjæringer av jenter hvis de får vite om det på forhånd.

Politiet har fått to anmeldelser om kjønnslemlestelse i de åtte årene forbudet har eksistert. Begge sakene ble henlagt.