Få innvandrere med suksess?

0Shares

– Jeg må innrømme at jeg var svært overrasket over at det synes å være manglende vilje til å utnytte innvandreres arbeidskraft. Det var noe av bakgrunnen for at jeg foretok en undersøkelse i Vestfold. Fylkeskommunen, Næringssenteret i Vestfold og Aetat arbeidet samtidig med en handlingsplan som gikk ut på å motvirke rasisme og fremmedfrykt, forteller Timothy Connor til Tønsbergs Blad.

— Jeg har intervjuet 98 innvandrere og 31 representanter for bedrifter for å få kunnskap om hvilke forhold som kan bidra til at innvandrere lykkes. Når det gjelder innvandrere, så er det viktig med både norskkunnskaper, positiv personlig innstilling, god tilpasningsevne og det å bygge et sosialt og profesjonelt nettverk. Ikke minst gjelder det for innvandrere å få norske venner.

– Det er et faktum at arbeidsgivere er opptatt av hvordan innvandrere er i stand til å tilpasse seg arbeidsplassen og jobben. Ved ansettelser spør de derfor seg selv om denne personens kulturelle eller religiøse oppfatninger kan skape konflikter. Generelt vil arbeidsgivere ansette folk som kan innlemmes i bedriftskulturen og som ikke blir isolert på jobben, forteller Timothy Connor med utgangspunkt i sin omfattende undersøkelse.