Bare starttilbud til 200

0Shares

– Tilbudet er kjempebra. Det er synd at ikke flere får være med, sier rektor ved Rosenhof voksenopplæring, Tone Amdahl, skriver Aftenposten. Foreløpig har bare 200 innvandrere i Oslo kommet inn under ordningen. Av de fremmedspråklige som går på Rosenhof, er det bare et fåtall som faller inn under den nye loven.

For å komme med, må man være flyktning, ha opphold på humanitært grunnlag eller ha kommet hit til familiegjenforening med en av disse gruppene. Men ordningen er begrenset til nyankomne innvandrere. De må ha vært bosatt i en kommune i mindre enn to år. De fleste flyktningene i Oslo faller dermed utenfor.

– Det er synd, for et slikt program gjør det mye enklere å komme ut i arbeid. Men det er et ressurskrevende opplegg som krever godt samarbeid mellom skolene og bydelene, sier Amdahl.

I første fase får man en innføring i norsk. Etterhvert som språket blir bedre, sendes kursdeltagerne ut i arbeidslivet gjennom forskjellige former for praksis. Målet er at de skal jobbe med noe de har jobbet med i hjemlandet, eller ønsker å holde på med. Sammen med en kontaktperson i kommunen skal målene settes, videreutvikles og følges opp.

– Dette er et langt lerret å bleke. Ikke minst er det vanskelig at mange innvandrere er analfabeter. Andre er universitetsutdannet i hjemlandet, sier byråd for velferd og tjenester, Margaret Eckbo (fr.p.).