Vanskeligere integrering

0Shares

Fram til 1. januar 2004 fikk kommunene statstilskudd til norskopplæring av personer med gyldig oppholdstillatelse for lengre enn tre måneder, personer fra EØS-området og enkelte andre grupper.

Fra 1. januar 2004 bortfalt tilbudet om gratis norskopplæring for nordiske borgere, EØS-borgere med oppholdstillatelse eller personer med arbeidstillatelse på grunnlag av et arbeidstilbud, samt familiemedlemmer til disse.

I et lovforslag som nå skal behandles i Stortinget heter det at personer som kommer til Norge etter familiegjenforening med arbeidsinnvandrere skal miste rett til gratis norskkurs fra 2005.

I det samme lovforslaget heter det at innvandrere med norsk statsborgerskap skal miste retten til gratis norskopplæring.


— Innvandrere må tvinges til å lære seg norsk og bli integrert, uttalte psykiater Berthold Grünfeld i et intervju med NRK i går.

Men den største gruppen med innvandrere i Norge holdes utenfor myndighetenes store integreringssatsing; «Introduksjonsprogrammet», som trådte i kraft i alle landets kommuner 1. september i år. I tillegg skal Stortinget i løpet av høsten behandle et lovforslag som vil gjøre det vanskeligere for flere innvandrergrupper å lære seg norsk.